Ovk besiktningar för bostadsrättsföreningar/lägenheter

SVG har lång erfarenhet av avisering och nyckelhantering. Vi är ansvarsförsäkrade och har goda referenser.

Ni får alltid en väl utarbetad och pedagogisk upplagd PDF rapport efter varje utförd Ovk.
Detta då du inte skall behöva vara ventilationsexpert för att få insikt i vad som är gjort eller behöver göras i fastigheten.

Vi förstår mycket väl att många vill lägga så lite tid som möjligt på sådana här saker, då man har fullt upp med sitt eget arbete eller familj.

Denna rapport är ett mycket bra underlag vid möten med styrelsen uppföljning till andra entreprenörer* samt kontakt med miljöförvaltning eller myndigheter.

Det är även ett sätt för oss att kvalitetssäkra arbetet, då alla inblandade, löpande förstår vad som pågår och missförstånd undviks

* Det är viktigt att ha tydliga protokoll och rapporter om någon annan entreprenör
skall ha en chans att räkna på åtgärderna, många Ovk protokoll omöjliggör detta
vilket innebär att ni inte kan handla upp åtgärderna i vettig konkurrens

Inledande åtgärder:

SVG Aviserar bostäderna runt 10-12 dagar före överenskommet besiktningsdatum.
Vi skickar även ett intyg på vår besiktningsbehörighet till uppdragsgivaren.


OVK kvällstid:16.30 – 20.00

Fördel:
Ökad tillgång till lägenheter eftersom folk oftast är hemma dessa tider.


OVK Dagtid:

08.00 – 16.00 (Uppsamling av nycklar 8:00 är vanligt förekommande)

Utförande:

Avisering görs av samtliga lägenheter, otillgängliga lägenheter noteras
och återaviseras vid behov. även fläktrum, tvättstuga samt övriga lokaler besiktigas.

Uppföljning:
Efter slutförd besiktning levereras en utförlig rapport på det  utförda arbetet:

Tillsammans med OVK protokollet skickar vi med
om det finns anmärkningar, uppskattade priser för åtgärdande av dessa.