OVK åt bostadsrättsföreningar

SVG har lång erfarenhet av avisering och nyckelhantering.
Vi är ansvarsförsäkrade och
har goda referenser från utförda OVK besiktningar i Stockholms regionen

OVK BRF

Klicka här här, om du är nyfiken på hur en OVK brukar gå till (Film)

Och välkommen att klicka här om du är nyfiken på hur vi mäter självdrag vid OVK (Film)

Inledande åtgärder:

SVG eller föreningen aviserar bostäderna runt 10-14 dagar före överenskommet besiktningsdatum.

OVK Dagtid:
08.00 – 16.00 (Uppsamling av nycklar 8:30 vid porten är vanligt förekommande)

Utförande:
Avisering görs av samtliga lägenheter, otillgängliga lägenheter noteras
och aviseras åter vid behov. även fläktrum behöver vi åtkomst till.

Vi börjar oftast högst upp i huset/porten, arbetet går relativt snabbt och på runt 5 minuter har vi oftast besökt de rum (företrädesvis WC/BAD/KÖK) som är relevanta för besiktningen.

Om du inte har varit hemma, lägger vi sedan ner din nyckel i brevlådan i ett omärkt kuvert.

Oftast sätter vi en mätutrustning över ventilerna för att läsa av luftflödet, det kan också hända att vi använder rök eller liknade för att kontrollera när det är självdrag. Eventuella spaltventiler ovan fönster får gärna vara öppna under mätningen.

Vi antecknar värdet vi mäter men även felaktigheter som tex. direktkopplade spisfläktar och felaktiga ventiler etc.

Detta luftflödesprotokoll sätter vi i hop med OVK protokollet  och använder som underlag i vår kommunikation med föreningen. om det finns några felaktigheter i din lägenhet som du är ansvarig för att fixa kommer du få en avisering om det senare från föreningen ( vissa felaktigheter är föreningens ansvar)

Boka tid?

Många vill boka en tid vilket är fullt förståeligt, Men det är omöjligt för oss att veta när vi kommer till en specifik lägenhet, det kan gå väldigt snabbt om det är många bommar (ej tillgängliga lägenheter) eller så kanske allt flyter på utan problem, andra gånger fastnar man i en lägenhet lite längre, då ett kök är flyttat eller att ventilationen är inbyggd , kanske är det styrningen på fläkten på taket som trilskas.

Ofta kan vi svara på om det är före eller efter lunch vi kommer till din lägenhet, och även om du letar upp oss i trapphuset samma dag har vi en relativt bra tidsangivelse, men det är fortfarande en preliminär gissning.

Uppföljning:
Efter slutförd besiktning levereras:

  • 1 st Ovk-protokoll i PDF-format
  • Förklaring på de vanligaste felen
  • Vi skickar en kopia på protokollet till din kommun