GDPR

Vi på Svenska Ventilationsgruppen värnar om våra kunder, leverantörers och besökares personuppgifter. GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig som person.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Vi samlar in uppgifter om dig av två anledningar. Dels e-postadresser från dig som har valt att skicka en offert förfrågan. Dels använder vi personuppgifter om dig när du köper en tjänst från oss. Då sparas dina fakturauppgifter i vårt faktureringsprogram. Dessa uppgifter används enbart för att skapa betalnings- och bokföringsunderlag, samt eventuellt övrigt som rör detta område.

Registerutdrag

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla våra avtalsförpliktelser och vid behov enligt lagstadgad lagringstid. När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, till exempel med stöd av samtycke när du anmäler dig till våra nyhetsbrev via e-post behandlar vi endast personuppgifterna om det är nödvändigt och / eller lagstadgat för ändamålet.

Du kan när som begära ut ett registerutdrag på vilka uppgifter vi har sparade om dig. Vi lämnar aldrig ut våra listor till tredje part.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till vårt dataskyddsombud Krister Johansson på svg@ventilation.online.

Offert OVK

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.