OVK besiktning i Stockholm – Är det dags för OVK besiktning?

Att ha ett fungerande ventilationssystem är inte bara en rekommendation. Det är ett måste, men även något som regleras i plan och bygglagen. I dag vet vi att luften i våra byggnader får stor betydelse för hur vi mår, så väl som för hur energi förbrukas. 

Med oss ser ni till att inomhusluften håller hög kvalitet och att ventilationen fungerar på ett korrekt sätt

foretag-ovk-besiktning
Vad kontrolleras med OVK besiktning?

OVK besiktning i Stockholm för ny byggnad

När en byggnad är ny gäller det att genomföra OVK innan någon flyttar in. Detta gäller inte bara för bostäder. Även industribyggnad med personalutrymmen samt kontor måste också besiktigas innan det går att komma igång med verksamhet.

Vi finns här för att hjälpa till med den första OVK besiktningen och sedan kan vi komma med jämna mellanrum för att se till att ventilationen fortsatt fungerar som den ska. Beroende på ventilationssystem kan det röra sig om OVK besiktning vart tredje eller vart sjätte år.

Fast vi finns förstås även här när det uppstår frågor omkring hur ventilationen fungerar. Om det tycks vara så att dålig luft sprids i byggnaden trots godkänd OVK kontroll ska ni inte tveka att kontakta oss. Vi är experter på ventilationssystem och kan snabbt felsöka för att se vad det är som inte fungerar.

Offert

Få offert på OVK Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast!

Regelbunden OVK besiktning

För byggnader som inte är nya är det vart tredje eller sjätte år som gäller för OVK besiktning i Stockholm. Hur ofta ni behöver besök från oss kommer att bero på vilken typ av ventilationssystem som finns i byggnaden.

Skolor och vårdlokaler

Förskolor, skolor och vårdlokaler behöver OVK besiktning vart tredje år oavsett vilket ventilationssystem som finns installerat.

Kontor & industribyggnader med från- och tilluftventilation

Kontor och industrilokaler med personalutrymme såväl som flerbostadshus som har frånluft och tilluft ventilation med eller utan värmeåtervinnande funktion kommer att behöva OVK besiktning vart tredje år.

Byggnader med självdragsventilation

När en byggnad med kontor, bostäder eller plats för personal har självdragsventilation (S-ventilation) krävs det OVK kontroll vart sjätte år.

Byggnader med frånluftventilation

För byggnader med kontor eller bostäder där man har frånluftventilation är det OVK var sjätte år som gäller. Detta även då man har värmeåtervinning som en del av ventilationssystemet.

Har OVK besiktning utförts?

När en OVK besiktning i Stockholm är genomförd får ni ett intyg som ska sättas upp i bygganden. Det här intyget visar datum för besiktning och det beslut som fattades. Dessutom finns det ett datum på intyget som visar när nästa OVK kontroll ska ske. Det är byggnadens ägare som ska se till att detta intyg hänger på en plats där alla som är intresserade kan se det.

OVK besiktningsman

Viktigt att inte hoppa över OVK kontrollen

NI kanske tycker att luften är helt i sin ordning och därmed känns det inte så aktuellt att genomföra en besiktning. Utöver att det inte är lagligt att hoppa över OVK besiktning är det faktiskt ett dåligt beslut med tanke på hälsa och energieffektivitet.

Beakta att vi snabbt kan göra de justeringar som krävs för att er inomhusluft ska vara ren och hälsosam. Det kan minska risken för problem med allergier och astma på ett drastiskt sätt. Detta för att inte nämna att korrekt riktning och kontroll av luftflöden kan dra ner på energikonsumtionen.

Vi vet att det kan kännas som en jobbig uppgift att gå igenom byggnadens ventilationssystem med allt som ingår. Det är också därför som vi erbjuder att komma under eftermiddag och kväll då folk är hemma eller vid en tidpunkt som passar er.

Genom att ta hand om allt från kontroll till åtgärder vid samma besök gör vi det enkelt och smidigt att genomföra OVK besiktning i Stockholm då det krävs. Vi finns här som ett stöd då ni känner att det där med OVK är som ett ok ni helst hade sluppit.

Passa på att göra rent i ventilationssystemet

Något som kan öka kvalitet på inomhusluften är en ordentlig rengöring av ventilationssystem. Det här är en viktig punkt som vi måste ta upp. Om ni ändå ska genomför OVK besiktning i Stockholm med oss bör ni även låta oss avsluta det hela med en rengöring.

Med luften som rör sig genom ventilationssystemet kommer det matos med fett, damm och smutspartiklar. Det här är något som fläkten ska klara av men av naturliga skäl kommer det att bli svårare för fläkten att suga ut luften. Det här åtgärdas med en rengöring.

Det är bara att kika in i ventilationskanalen. Du ser om det ser smutsigt ut. Kan du se smutsen kan du vara säker på att det är dags för en rengöring. Då är det ju smart att ta hand om detta i samband med OVK besiktning.

Beroende på vilken typ av lokaler det rör sig om är det inte säkert att rengöringen behövs var tredje år. Men för byggnader där OVK utförs vart sjätte år är det nästan alltid att rekommendera att lägga till rengöringen. Ta gärna upp detta med oss så kan vi se på de faktiska behoven hos er.

Rengöring samt injustering av ventilationen ger följande fördelar:

Med dessa punkter kan vi se att lokalerna som helhet kan bli mycket hälsosammare tack vare rengöringen och justeringen. Det är viktigt för alla som vistas i dem!

 

IMG 1313 OVK Stockholm

Vi kan hjälpa till med:

icon ovk kalkyl OVK Stockholm

Full OVK besiktning i Stockholm

Vi genomför besiktningen och skapar protokoll. En kopia av detta får ni behålla och en skickar vi till kommunen.

icon ovk verktyglada OVK Stockholm

OVK besiktning Light

En förbesiktning där vi kan se vilka problem som finns och vad som behöver göras. Efter denna besiktning kan vi genomföra komplett OVK besiktning med åtgärder så att det blir en godkänd OVK.

icon verk ovk OVK Stockholm

Åtgärder

Ta hand om åtgärder. Vi rättar till de fel som upptäckts under tidigare besiktning.

icon-ovk-varning-ovk

Felsökning

Det kanske luktar av matos eller rök i byggnaden. Vi tar reda på varför och ser på vad som kan göras för att få bukt med problemet.

ikon-vent

Dålig ventilation

När ventilationen inte fungerar eller kanske inte ens finns kan vi hitta en bra lösning.

icon ovk install OVK Stockholm

Service avtal/fläktar & filterbyte

Det här är också ett område vi kan och har erfarenhet av.

När det finns felinställningar i ventiler och spjäll

Om en ventil eller ett spjäll är felriktat kan det få stora konsekvenser för byggnadens ventilation. Det här är ju sådant som kan vara svårt att upptäcka utan att gå in i systemet och kika. När vi genomför OVK besiktning i Stockholm ser vi alltid närmre på hur ventiler och spjäll sitter.

Det är enkelt ordnat att rikta ventiler och spjäll rätt under pågående besiktning. Vi trimmar och justerar så att ni inte bara får ett godkänt ventilationssystem. Det blir också ett effektivare ventilationssystem som fungerar precis så som det är tänkt. Det här är lika viktigt för äldre byggnader som det är för helt nybyggda lokaler som strax ska tas i bruk.

Vårt mål är att erbjuda kostnadseffektiva lösningar som dessutom är smidiga att genomföra. Genom att lyssna noga på era behov och se praktiskt på de förutsättningar som råder just nu kan vi komma fram till hur vi kan lösa ventilationsproblemen på bästa möjliga sätt.

Vi är en flexibel samarbetspartner och ni kan kontakta oss för åtgärder då ett annat företag redan har genomfört besiktningen.

En skräddarsydd OVK besiktning i Stockholm

Ventilationsproblem är ganska vanliga men lösningar av dessa kan se lite olika ut. Vi tycker att det är viktigt att skräddarsy åtgärder. När vi genomför OVK kontroll i Stockholm är vi noga med att kommunicera med er vad gäller möjliga lösningar av de fel som finns.

Vårt mål är att erbjuda kostnadseffektiva lösningar som dessutom är smidiga att genomföra. Genom att lyssna noga på era behov och se praktiskt på de förutsättningar som råder just nu kan vi komma fram till hur vi kan lösa ventilationsproblemen på bästa möjliga sätt.

Vi är en flexibel samarbetspartner och ni kan kontakta oss för åtgärder då ett annat företag redan har genomfört besiktningen.

Injustering ventilation Stockholm

Vad kan vi göra, vilka tjänster erbjuder vi?

Det finns en mängd olika sätt att lösa ventilationsproblem!

Det optimala är när vi tillsammans kan sätta oss ner och komma överens om vilken som under rådande förutsättningar, är den för tillfället mest kostnadseffektiva
och för alla parter smidigaste lösningen.

Ett välbalanserat ventilationssystem är oftast en trevlig bekantskap. Som kan spara både pengar och hälsa.

Vi besiktigar ni får en kopia och vi skickar en till kommunen.

Vi gör en förbesiktning så att vi vet vad som behöver åtgärdas
åtgärdar detta och besiktigar sedan på nytt,med en godkänd Ovk som följd.

Någon annan besiktigar och vi utför åtgärderna.

 

Rök/matlukt: Vi hittar alltid en lösning.

Vi hittar alltid en lösning.

Vi har lång erfarenhet och
bred kompetens inom området

En ovk besiktning är ett steg mot bättre luft

Vi hjälper dig med:

Offert OVK

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.