Injustering av ventilation löser flera problem

När en ombyggnation sker eller då man först installerar ett ventilationssystem ska det genomföras injustering. Denna injustering kommer att kontrolleras i samband med OVK besiktning vart tredje eller sjätte år.

När vi genomför OVK besiktning i Stockholm och andra städer är vi alltid noggranna med injustering av ventilationssystemet. Injusteringen är en mycket viktig del av OVK besiktningen eftersom den löser en rad olika problem som vi nu ska se lite närmre på.

Injustering av ventilation ger gott inomhusklimat

Klimatet inomhus påverkas till stor del av ventilationen. Detta både då den fungerar på ett enkelt sätt eller har avancerade effekter som till exempel ger värmeåtervinning. Det är viktigt att injustering av ventilation görs med tanke på hur ventilationen ser ut. Olika typer av system har olika typer av problem som kan leda till ett mindre hälsosamt inomhusklimat.

När ventilationen är justerar fungerar luftgenomströmningen på ett maximalt sätt. Det ger fördelar som:

• Bättre hantering av luftfuktighet
• Minskad risk för spridning av bakterier
• Minskad risk för mögel

Inomhusklimatet blir behagligt och det är lättare att hålla önskvärd temperatur med god energibehållning.

Ojusterat ventilationssystem kan leda till buller

Ett vanligt problem som kan uppstå då ventilationen inte är justerad är buller. Det behöver inte vara tal om höga decibelnivåer för att det ska bli irriterande. Med injustering av ventilation kan vi få ordning på ljudnivån. Det här är otroligt viktigt på arbetsplatser som kontor men givetvis också i byggnader med bostäder.

Radonproblem

Ett allvarligt problem är det som leder till att radon sprids i byggnaden. Det här kan ske när ventilationssystemet inte är justerat på rätt sätt. Det är en mycket viktig anledning till att se till att få justeringen kontrollerad och utförd vid varje OVK besiktning.

OVK i Stockholm för bättre energihållning

Ett annat problem med ojusterad ventilation som känns i plånboken är energianvändning som inte är ekonomisk. För att få effektiv energianvändning är det verkligen viktigt att se till att ventilationen är justerad på ett korrekt sätt.

Några problem att lägga märke till

Det finns några typiska problem som kan betyda att injustering av ventilation inte är korrekt.

Lågt luftflöde

Med ett för lågt luftflöde kan det bli övertryck i byggnaden och det är något som kan leda till att fukt och mögel får fäste. Då blir det inte ett bra inomhusklimat. Med ett lågt luftflöde skapas obalans i ventilationen. Det kan vara så att ni får en tilluft med lägre temperatur trots att ni har ventilation med värmeåtervinning. Då får ni öka på värmen inomhus och det kostar mer pengar.

Högt luftflöde

Tvärtom, högt luftflöde är inte heller bra. Luftflödet kan bli för högt när dålig ventilation leder till att vissa rum kräver ett högre luftflöde. När luftflödet i hela systemet ökar blir det också dyrare att hålla byggnaden varm. Dessutom måste fläktar jobba hårdare med att driva runt den varma luften.

Hög temperatur och tryckfall

När injustering av luftflöden inte är korrekt kan det leda till att folk börjar öka temperaturen i vissa rum. Det här kan bli ett väldigt kostsamt problem både på kort och på lång sikt. När inställningen av ventilationen är felaktig kan det också leda till tryckfall och då måste fläkten jobba på extra hårt vilket kostar mer energi.