Injustering av ventilation löser flera problem

När en ombyggnation sker eller då man först installerar ett ventilationssystem behöver det utföras en injustering. Denna injustering kommer sedan att kontrolleras i samband med en OVK besiktning vart tredje eller sjätte år.

När vi genomför OVK i Stockholm och andra städer är vi alltid noggranna med att kontrollera injusteringen av ventilationssystemet. Injusteringen är en mycket viktig del av OVK besiktningen eftersom den löser en rad olika problem som vi nu ska se lite närmre på.

Varför behövs OVK besiktning?

Injustering av ventilationen ger ett gott inomhusklimat

Klimatet inomhus påverkas till stor del av ventilationen. Detta både då den fungerar på ett enkelt sätt eller har avancerade effekter som till exempel värmeåtervinning och vav styrning  Det är viktigt att injustering av ventilation görs med tanke på hur ventilationen ser ut. Olika typer av system har olika typer av potentiella problem som kan leda till ett mindre hälsosamt inomhusklimat.

När ventilationen är justerad fungerar luftgenomströmningen på ett maximalt sätt. Det ger fördelar som:

Förbättrad luftfuktighet

Minskad risk för spridning av bakterier

Minskad risk för mögel

Inomhusklimatet förbättras och det är lättare att hålla önskvärd temperatur med fortsatt god energibehållning.

Ett obalanserat ventilationssystem kan leda till oljud

Ett vanligt problem som kan uppstå då ventilationen inte är korrekt justerad är missljud, Det behöver inte vara tal om höga decibelnivåer för att det ska bli irriterande. Med injustering av ventilation kan vi få ordning på ljudnivån. Det här är otroligt viktigt på arbetsplatser som kontor men givetvis också i byggnader med bostäder.

 

Radonproblem

Ett allvarligt problem är det som leder till att radon sprids i byggnaden. Det här kan ske när ventilationssystemet inte är justerat på rätt sätt. Det är en mycket viktig anledning till att se till att få luftflödet kontrollerad vid varje OVK besiktning.

OVK i Stockholm för bättre energihållning

Ett annat problem med obalanserad ventilation som känns i plånboken är en energianvändning som inte är ekonomisk. För att få effektiv energianvändning är det verkligen viktigt att se till att ventilationen är injusterad på ett korrekt sätt.

Några problem att lägga märke till

Det finns några typiska problem som kan betyda att ventilationen är obalanserad..

Lågt luftflöde

Med ett för lågt frånluftsluftflöde kan det bli övertryck i byggnaden och det är något som kan leda till att fukt och mögel får fäste. Då blir det inte ett bra inomhusklimat. Med ett lågt luftflöde skapas obalans i ventilationen. Det kan vara så att ni får en tilluft med lägre temperatur trots att ni har ventilation med värmeåtervinning. Då får ni öka på värmen inomhus och det kostar mer pengar.

Hög luftfuktighet inomhus ger risk för tillväxt av kvalster och mikroorganismer och kan orsaka hälsoproblem. Speciellt under kalla årstider finns risk att fukten fälls ut som kondens på kalla ytor i byggnaden. Kondensvattnet kan ge upphov till fuktskador och mikrobiell tillväxt som kan vara skadlig för hälsan.

Högt luftflöde

Tvärtom, högt luftflöde är inte heller bra.
Med överventilering blir det  dyrare att hålla byggnaden varm. Dessutom måste fläktar jobba hårdare med att driva runt den varma luften.  torr inomhusluft kan orsaka en rad irriterande symtom, som torr hud, ögon och slemhinnor. Luftvägarna kan kännas torra och andningen obehaglig. Dessutom kan torr luft försämra luftens avlägsnande ur luftvägarna, vilket i sin tur ökar risken för inflammationer.

Hög temperatur och tryckfall

När injustering av luftflöden inte är korrekta kan det leda till att människor börjar öka temperaturen i vissa rum. Det här kan bli ett kostsamt problem både på kort och på lång sikt. När inställningen av ventilationen är felaktig kan det också leda till ökat tryckfall och då måste fläkten jobba på extra hårt vilket förbrukar mer energi. 

Offert OVK

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.