OVK Stockholm Prisvärd och kvalitetssäker OVK

OVK när det passar er och till ett rimligt pris. Hur är detta möjligt? Utan mellanhänder och med möjligheten att åtgärda eventuella fel simultant, kan vi erbjuda en OVK som är både smidig och kvalitativ.

En OVK du kan lita på

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är samma sak som kontroll av luften inomhus. Även om det inte finns några problem med exempelvis dålig lukt kan det finnas problem med ventilationen som långsamt men säkert ställer till med bekymmer för de som exponeras dagligen för inomhusluften.

I Sverige måste vi enligt lag genomföra OVK besiktning för att säkra funktionen i ventilationssystem. Det är varje byggnads ägare som ska se till att OVK kontrollen utförs av en sakkunnig funktionskontrollant vilken har certifikat för uppgiften. Det har vi! Med tusentals OVK i ryggen kan vi det här. Vi förstår det vi ser och finner det som är dolt. Vi kan oftast snabbt åtgärda felen som hindrar en godkänd OVK besiktning. När vi är klara fungerar ventilationen oftast precis som den ska.

Sigill 556597 9605 OVK Stockholm

Offert

Få offert på OVK Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast!

Varför behövs OVK besiktning?

OVK  är synnerligen viktigt. Det är en kontroll som säkerställer att ventilationen fungerar som den tillfredställande. vid besiktningen kontrolleras att ventilationen lever upp till det svenska miljökvalitetsmålet som går under namnet God bebyggd miljö. Det här är ett krav som säkrar att människor inte utsätts för farliga luftföroreningar, eller höga halter av emissioner som kan vara skadliga.

OVK är för er hälsa såväl som för miljön då den även tar energieffektiva hänsyn. bra inomhusluft är ett måste för att dra ner på ämnen som kan bidra till sjukdom och problem med allergier. Dessutom är ett bra inomhusklimat otroligt viktigt för att de som befinner sig i byggnaden ska känna ork och uppleva välbefinnande, hemma och på jobbet.

Ventilationsrengörning är något som kan göra stor skillnad vad gäller luftflöde och energiåtgång  Därför rekommenderar vi verkligen att ni passar på att få ventilationssystemet rengjort av oss då vi kommer för OVK kontroll, även Injustering av ventilationssystemet är viktigt.

ventilation-svg

Våra kunder säger

Jättetrevligt bemötande, kändes riktigt seriös, blev rekommenderad företaget, då min systers kille hade ringt och frågat en massa, de tog verkligen tid på sig och svarade. Jag beställde en ovk + injustering, det var väl utfört gick snabbt och priset var helt ok. Jag fick till och med låna en jättedyr radonmätare helt gratis I några dagar, jättegulligt, tack för det.

5/5

Mycket seriösa och trevliga. Hjälpte mig med att mäta luftflöden etc. för att få vår värd att åtgjärda problem med fukt i badrum, toalett och dålig luft i kök. Kom snabbt på plats och inte farligt dyrt.

5/5

OVK i Stockholm ska vara enkelt

Vi tycker att det ska vara enkelt att ta hand om inomhusluften. Vi vet nämligen att smidig OVK i Stockholm leder till fler fastigheter med hälsosam luft och därmed också ökat välbefinnande. Det här är viktigt och något vi brinner för.

SVG har arbetat med detta i stockholmsregionen sedan 1998, det innebär att vi har väldigt stor erfarenhet, och denna kunskap är en stor resurs för er vid de tillfällen ni behöver en handlingsplan för att åtgärda eventuella ventilationsproblem.

För att OVK besiktningen ska bli enkel gör vi följande:

ovk företag Stockholm

Är du nyfiken på hur en OVK brukar gå till?

Duktiga OVK besiktningsmän som tar ansvar

Vi har som sagt lång erfarenhet av OVK i Stockholm och i hela Sverige. Med tiden har vi satt ihop ett team med några mycket duktiga OVK besiktningsmän som är väl insatta i Stockholms fastigheter och de justeringar som kan krävas.

När vi anställer ny personal är vi noga med att kontrollera mot belastningsregistret och att gå igenom hur vi jobbar på ett säkert och tryggt vis. Kanske är det de goda rutinerna och vårt stadiga teamwork som gör att vår personal håller sig frisk. Vi har faktiskt ännu aldrig behövt ställa in jobb på grund av sjukdom.

OVK Stockholm

Ett pris som känns rimligt

Vi vet att priser för OVK besiktning kan sticka iväg. Det här beror inte sällan på att alldeles för många kockar är inblandade. När ni vänder er till oss för OVK i Stockholm slipper ni betala för tjänster som hänvisar till oss. Dessutom blir priset lägre när vi har möjlighet att klara av allting vid ett tillfälle. Detta spar tid och tid är som bekant pengar.

Våra besiktningsmän kan utföra OVK åtgärder i samband med OVK besiktning. Detta särskilt då det finns ett tidigare protokoll att luta sig mot.

Vid efterbesiktning kan vi:

  • Rensa ventilationssystemet 
  • Montera spaltventiler
  • Injustera  ventilationen

 

Det här är tjänster som då de kommer från oss i ett samlat paket leder till goda resultat och ett pris som är mycket konkurrenskraftigt. Kontakta oss gärna för en offert för att se svart på vitt vad vi pratar om!

Ett tips från oss vad gäller pris för OVK besiktning i Stockholm är att tänka långsiktigt. När vi utför arbetet slipper ni oväntade kostnader för andra entreprenörer och hantverkare. Det är viktigt att komma ihåg. Ett grundligt jobb är en investering i ventilationen både på kort och lång sikt.

Så kan vår OVK gå till

Varje uppdrag är individuellt och kommer att skräddarsys för den fastighet som kräver OVK kontroll. Men vi kan ändå nämna några huvudpunkter i vår OVK process som gör det särskilt smidigt att jobba med oss.

God kontakt

Vi finns här genom hela processen med den support som ni behöver. Vi håller kontakten via telefon och email. Detta gäller från offert till godkänd OVK då vi tackar för oss och önskar er lycka till och bästa inomhusluft.

Information till berörda 

Innan vi kommer för att utföra OVK kontroll kommer alla berörda att informeras om detta. Boende i fastighet kommer att få information som är lätt att förstå så att det går att förbereda arbetet på bästa möjliga vis.

Hantering av nycklar 

Vi samlar in och tar hand om nycklar på ett säkert och effektivt sätt, där vi använder oss av ett korsreferenssystem och brickor registrerade hos polisen. Det här kommer inte att kosta något extra.

Injustering av ventilation

När vi ser att ventiler och spjäll har ställts in fel och att fläktar behöver justeras kan vi ta hand om detta på plats för att på så vis kunna få godkänd OVK på kortare tid.

Vi gör rent

Samtidigt som vi besiktigar och justerar ventiler, spjäll och fläktar kan vi passa på att rengöra ventilationssystemet. Det här är verkligen att rekommendera eftersom det ofta ökar luftflödet och faktiskt också gör fastigheten säkrare. Säg till om ni även vill ha rengöring då ni ber om offert från oss!

foretag-ovk

Ren luft, fungerande ventilationssystem och energieffektivisering

Med OVK ser ni till att luften är korrekt och att ventiler och spjäll fungerar som de ska. En tredje och lika viktig punkt som vi ser över är energiförbrukningen.

Våra besiktningsmän kan se på energieffektivisering och ge konkreta förslag för förbättring.

När luftflöden fungerar som de ska påverkar det energiförbrukningen i fastigheten. Därför är det mycket viktigt att tänka på detta vid en OVK och även injustera med tanke på energin. Det gör vi!

Behöver ni en OVK besiktning?

Om det gäller en helt ny byggnad ska OVK utföras innan boende eller verksamheter flyttar in. Det är först med godkänd OVK kontroll som kommunen kan ge ett slutintyg.

För äldre byggnader är det vart tredje eller vart sjätte år som gäller för OVK besiktning. Det här gäller dock inte för hus med en eller två bostäder. När den här typen av hus har FX-, FT-, FTX-ventilation krävs det bara OVK inför inflyttning. Därefter finns det inga krav om kontroller.

Typen av ventilationssystem påverkar hur ofta ni behöver OVK kontroll. De olika typerna som är aktuella är:

OVK vart tredje eller vart sjätte år?

Hur ofta ni behöver OVK besiktning beror alltså på ventilationssystem och det gäller att ta reda på vilket som är installerat för att veta vad som gäller.

En tumregel är dock:

3 år – Skolor och vårdlokaler oavsett vilken typ av ventilationssystem som är installerat såväl som flerbostadshus, kontor och industribyggnader med kontor med FT- och FTX-ventilation.

6 år – Kontor, flerbostadshus, utrymmen för personal och kontor i industribyggnader med S-, F- och FX-ventilation installerad.

Vi jobbar på ett säkert sätt

För oss är det viktigt att OVK i Stockholm utförs med säkerhet i fokus. Det betyder att vi hanterar nycklar och den information som vi samlar in med hög integritet.

Dessutom är vi väl medvetna om åtgärder som krävs till exempel under pandemitider för att se till att minimera smittspridning vilket är särskilt viktigt i vårdlokaler och i boendemiljöer där det är extra viktigt att hålla hög hygien.

Vanliga frågor & svar

Beskriv ditt projekt för oss så återkommer vi så snabbt vi kan med en offert.

Kostnaden varierar baserat på flera aspekter som t.ex. valt språk, tillämpningsområde, distribution, vald röst, tonalitet, textlängd, tidsram och andra unika krav. Besök sidan ”begär offert” för en skräddarsydd prisuppgift.

I det angivna priset inkluderas arvode för rösttalenten, bokningsavgifter, studiohyra och grundläggande redigering. Med grundläggande redigering menar vi att alla uppenbara misstag tas bort, vilket resulterar i en sammanhängande ljudfil eller -projekt. För en liten extra avgift erbjuder vi även detaljredigering, uppdelning av filer, namngivning av ljudklipp, omvandling till olika audioformat samt slutlig mastring.

Betalning kan ske antingen genom fakturering eller via PayPal.

Efter att du delat med dig av relevant information (såsom manuset, mediets art, röstpreferenser m.m.) kommer vi att förse dig med en prisuppskattning. När vi mottar ditt godkännande av offerten, påbörjar vi processen inspelning av din voiceover.

Vi har kapacitet att tillhandahålla inspelningar i nästan alla populära ljudformat, däribland Wave, mp3, aiff med mera.

Absolut, vid större beställningar kan rabatt beviljas. Ta gärna kontakt med oss för mer detaljerad information. Rabattens omfattning kan variera beroende på projektets omfång, natur och vald röst.

Leveranstidens längd varierar beroende på projektets storlek samt ditt val av röstskådespelare. Många av våra framstående röster kan vanligtvis leverera inspelningar på upp till 1000 ord inom en 24-timmarsperiod.

Absolut, vi har kapacitet att tillhandahålla helhetslösningar anpassade efter dina specifika behov.

Absolut, vi har kapacitet att tillhandahålla helhetslösningar anpassade efter dina specifika behov.

Din voiceover spelas in i toppmoderna ljudstudios i centrala Stockholm.

Om inspelningen inte motsvarar dina förväntningar, vare sig det gäller tonläge, tempo, eller felaktigt uttal, är vi beredda att göra en ny inspelning. Vanligtvis finner våra kunder att resultatet blir som önskat när tydliga regiinstruktioner och uttalshjälpmedel ges innan första inspelningen påbörjas.
Absolut. Genom att tillhandahålla så mycket information som möjligt till den röst du valt, ökar chanserna att vi träffar rätt ton direkt.
Om det sker förändringar i manuset efter att inspelningen har genomförts, kommer en extra kostnad att tillkomma baserat på tiden för den nya inspelningen. Den exakta kostnaden varierar beroende på mängden text som ska läsas om, men den brukar oftast vara lägre än den ursprungliga avgiften.

När du gör din beställning tilldelas du inloggningsuppgifter till vårt beställningssystem där du kan övervaka hela processen. Så snart ljudfilen är redo att levereras, skickar vi ett meddelande till din e-post. Därefter kan du smidigt hämta och ladda ner filen direkt till din dator.

Offert OVK

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.