Hur går en OVK besiktning till?

Det är numera välkänt att dålig inomhusluft leder till ohälsa såväl som till problem med en energieffektiv uppvärmning av byggnadens olika rum. För att förbättra inomhusklimatet i våra bostäder och på våra arbetsplatser infördes lagen om OVK år 1991. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är mycket viktig att genomföra regelbundet i enlighet med de regler som vi har i Sverige.

Hur går en OVK besiktning till?

När du har bokat in en tid för besiktning kan den genomföras på lite olika sätt beroende på vad det är som ska besiktigas. Viktigt att förstå är att en OVK besiktningsman måste komma åt hela ventilationssystemet.

I ett flerbostadshus betyder det att OVK besiktning ska ske i varje bostad där man ser på saker som vilken fläkt som finns i köket och om den är godkänd. För att detta ska bli möjligt gäller det förstås att kontrollen kan göras på ett effektivt sätt med olåsta dörrar.

Detta löser man antingen genom att se till att besiktningstjänsten får nycklar till alla bostäder eller att folk helt enkelt är hemma. Det är dock viktigt att se till att alla dörrar kommer att öppnas när OVK besiktning sker för om inte kan det bli onödiga förseningar.

En OVK besiktningsman jobbar med en lista med punkter som ska kontrolleras. Dessa inkluderar:

  • Att ventilationssystemet fungerar som tänkt. Det här varierar för olika system och besiktningsmannen måste också vara väl insatt i regler som gällde när systemet en gång installerades och togs i bruk.
  • Sökning efter föroreningar. Man ser efter om det finns farliga ämnen i ventilationssystemet som skulle kunna spridas med luftcirkulationen i byggnaden.
  • Om något har förändrats eller bytts ut och om det i sådant fall fungerar som det ska.
  • Om instruktioner för hur ventilationssystemet ska drivas finns på plats och är tydliga.
  • Att alla lagar och regler för ventilation följs.

Det kan ju också vara så att det finns bekymmer med dålig lukt eller buller från ventilationssystemet. Med en OVK besiktning går det att komma till botten med vad som orsakar detta för att sedan åtgärda problemet.

Ett OVK protokoll kommer att upprättas. Det talar om vad som eventuellt ska åtgärdas. En OVK besiktningsman kommer också att skapa ett intyg som hängs upp på synlig plats i byggnaden. Det går att kombinera OVK kontroll med åtgärder för att spara tid. Det här kan fungera mycket bra då det inte rör sig om större fel eller åtgärder.

Vad är fördelarna med OVK besiktningar?

Det finns många fördelar med OVK besiktningar och det är bra att det finns lag om detta i Sverige för det är något som vi alla drar nytta av.

Viktiga fördelar är:

  • OVK leder till bättre luft för boende och anställda
  • Fastigheten mår bättre
  • Det går att bekämpa fuktskador aktivt
  • Mögel kan också fås bort
  • Energiekonomin blir bättre när ventilationen fungerar som den ska
Dela artikeln
Facebook
Twitter
LinkedIn

Offert OVK

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.