Hur ofta behövs OVK i Stockholm?

Hur ofta OVK i Stockholm behövs beror på den byggnad som ska besiktigas. Dessutom kommer den typ av ventilationssystem som finns på plats att påverka frekvensen. Det kan antingen vara fråga om 3 eller 6 års mellanrum mellan OVK besiktningar.

Dessutom finns det fastigheter som bara behöver en OVK besiktning i Stockholm då byggnaden är nybyggd inför inflyttning.

Byggnader och ventilationssystem som kräver OVK vart tredje år

Det finns en viss typ av byggnader som kommer att kräva OVK i Stockholm vart tredje år. Dessa är:

  • Förskolor
  • Skolor
  • Vårdinstitutioner

Dessa byggnader ska kontrolleras och få godkänd OVK vart tredje år oavsett vilken typ av ventilationssystem som finns på plats.

Kontorsbyggnader, kontor och personalrum i industriella byggnader såväl som flerbostadshus ska också kontrolleras vart tredje år om de har från- och tilluftsventilation eller frånluftventilation med värmeåtervinning.

Byggnader som kräver OVK besiktning i Stockholm vart sjätte år

Det finns också byggnader som bara behöver OVK kontroll i Stockholm vart sjätte år. Det här är byggnader som har självdragsventilation, frånluftsventilation eller frånluftventilation med värmeåtervinning. Det kan vara kontor, flerstadsbostadshus och personalutrymmen i industribyggnader.

När behövs det inte regelbunden OVK besiktning?

För enbostadshus och tvåbostadshus med frånluftventilation med värmeåtervinning, från- och tilluftventilation med eller utan värmeåtervinning krävs det ingen regelbunden OVK. Det är bara när ventilationssystemet först tas i bruk som man måste genomföra OVK besiktning.

Trots detta finns det de som väljer att genomföra besiktningen för att på så vis kunna hitta fel som kan bli dyra. Dessutom kan ju en OVK i Stockholm kombineras med rengöring av ventilationssystem vilket är något som behövs regelbundet i varje fastighet.

Dela artikeln
Facebook
Twitter
LinkedIn

Offert OVK

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.