När krävs det en OVK besiktning i Stockholm?

Du kan alltid göra en OVK besiktning om du vill det men det finns också tydliga regler för när denna kontroll enligt lag krävs. Till att börja med är det viktigt att förstå att OVK i Stockholm alltid ska genomföras när ett nytt ventilationssystem ska tas i bruk för första gången.

Den här typen av OVK besiktning kallas för en första besiktning och kan sedan följas av fler beroende på vilken typ av byggnad det rör sig om och hur ventilationssystemet ser ut. Det kan röra sig om ny OVK besiktning i Stockholm vart tredje eller sjätte år eller inget krav alls om någon efterföljande kontroll.

Olika typer av ventilationssystem

För att förstå bestämmelserna för när det krävs OVK besiktning och hur ofta måste vi förstå vilka olika typer av ventilationssystem som finns. De vanligaste systemen är:

  • Självdragsventilation som också kan benämnas som S-ventilation.
  • Fläktventilation som också kan benämnas som F-ventilation. Frånflöden kommer att styras med fläkt i den här typen av ventilationssystem.
  • Fläktventilation med från- och tilluftflöden som styrs med fläkt och som betecknas som FT-ventilation.
  • F-ventilation med värmeåtervinning som också kallas för FX-ventilation.
  • FT-ventilation med värmeåtervinning som också kallas för FTX-ventilation.

För att ta reda på när det krävs OVK besiktning i Stockholm i er fastighet måste ni alltså se över vilket system för ventilation ni har. Dessutom gäller det att bekräfta vilken typ av byggnad det rör sig om. En byggnad som inhyser någon form av vård behöver kontrolleras oftare och då är det 3 års intervall mellan OVK kontroller som gäller.

Typ av byggnad Ventilationssystem När ska OVK besiktning göras?
Förskola, vårdinstitution eller skola Alla typer Vart tredje år
Flerbostadshus, kontor, och personallokaler i industribyggnader FT- och FTX-ventilation Vart tredje år
Flerbostadshus, kontor, och personallokaler i industribyggnader S-, F- och FX-ventilation Vart sjätte år
En- och tvåbostadshus FX-, FT- och FTX-ventilation Bara efter den första installationen

Byggnader som inte behöver någon OVK besiktning i Stockholm

Det finns byggnader och ventilationssystem som inte kräver någon OVK i Stockholm. Ett en- eller tvåbostadshus som har S- eller F-ventilation behöver ingen OVK. Andra byggnader som inte omfattas av kraven på OVK är:

  • Industribyggnader
  • Ekonomibyggnader
  • Byggnader för totalförsvaret av hemlig natur

Det är förstås viktigt att notera att industribyggnader som har kontor eller personalutrymmen ändå omfattas av kraven så som du kan se i tabellen här ovan.

Viktigt att genomföra OVK kontroll enligt kraven

Kraven som finns för OVK besiktningar är till för att ge oss säkra inomhusmiljöer i våra hem och där vi jobbar. Det är också därför som det är så viktigt att genomföra OVK besiktning i enlighet med kraven och inte hoppa över.

Ännu viktigare är att noggrant gå igenom det OVK protokoll som skapas och att se till att åtgärder genomförs så snart som möjligt. Fel i ventilationen kan bli kostsamt både vad gäller hälsa och energihushållning.

När krävs en OVK besiktning i Stockholm?

Dela artikeln
Facebook
Twitter
LinkedIn

Offert OVK

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.