OVK besiktning i Stockholm – Är det dags för OVK besiktning?

Att ha ett väl fungerande ventilationssystem är inte en rekommendation. Det här är ett måste och något som regleras i den svenska lagen. Idag vet vi att luften i våra byggnader får stor betydelse för hur vi mår så väl som för hur energi förbrukas. Med OVK i Stockholm ser ni till att inomhusluften håller hög kvalitet och att ventilationen fungerar på ett korrekt sätt.

ovk besiktning

OVK besiktning i Stockholm för ny byggnad

När en byggnad är ny gäller det att genomföra OVK besiktning i Stockholm innan någon flyttar in. Detta gäller inte bara för bostäder. Ett kontor eller industribyggnad med personalutrymmen och kontor måste också besiktigas innan det går att komma igång med verksamhet.

Vi finns här för att hjälpa till med den första OVK besiktningen och sedan kan vi komma med jämna mellanrum för att se till att ventilationen fortsatt fungerar som den ska. Beroende på ventilationssystem kan det röra sig om OVK besiktning vart tredje eller vart sjätte år.

Fast vi finns förstås här när det uppstår frågor omkring hur ventilationen fungerar. Om det tycks vara så att dålig luft sprids i byggnaden trots godkänd OVK kontroll ska ni inte tveka att kontakta oss. Vi är experter på ventilationssystem och kan snabbt felsöka för att se vad det är som inte fungerar.