vad kan vi göra, vilka tjänster erbjuder vi?

Ovk besiktning

Det finns en mängd olika sätt att lösa ventilationsproblem!

Det optimala är när vi tillsammans kan sätta oss ner och komma överens om
vilken som under rådande förutsättningar, är den för tillfället mest kostnadseffektiva
och för alla parter smidigaste lösningen.


Några exempel:

 • Ovk besiktning:

  Vi besiktigar ni får en kopia och vi skickar en till kommunen.

 • Ovk besiktning ”light”:

  Vi gör en förbesiktning så att vi vet vad som behöver åtgärdas
  åtgärdar detta och besiktigar sedan på nytt,med en godkänd Ovk som följd.

 • Ovk åtgärder:

  Någon annan besiktigar och vi utför åtgärderna.

 • Felsökningar:

  Rök/matlukt: Vi hittar alltid en lösning.

 • Dålig eller ingen ventilation:

  Vi hittar alltid en lösning.

 • Service avtal/fläktar & filterbyte:

  Vi har lång erfarenhet och
  bred kompetens inom området

Ett välbalanserat ventilationssystem
är oftast en trevlig bekantskap.
Som kan spara både pengar och hälsa.

En ovk besiktning är ett steg mot bättre luft.