Vad är OVK?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Det vill säga en kontroll av ventilationssystem som är obligatorisk enligt lag. Med OVK kan du ta reda på många viktiga saker om ventilationen. Dels ser man på om systemet lever upp till de regler som finns för det, och dels så går det att göra en injustering av ventilation för att öka systemets funktion.

OVK är för din hälsas skull

Det som kan ses som det allra viktigaste med OVK besiktningar är att de är till för vår hälsas skull. I Sverige har vi många månader då vi inte kan öppna fönster och dörrar för att få in frisk luft. Och även då vi kan göra det är det inte säkert att det här är det bästa valet.

Med ett modernt ventilationssystem kan vi nämligen påverka inomhusluften på flera sätt. Fläktar ser till att vi får en cirkulation samtidigt som filter kan fånga upp smuts. Det här är ju något som vi är vana vid till exempel i köket där köksfläkten är en stor hjälp mot matos och fetter som smutsar ner.

När OVK genomförs kontrolleras det att luften som cirkulerar i fastigheten är fri från skadliga ämnen. Det betyder att kontrollen säkrar att ni andas luft som inte leder till ökad risk för en rad olika sjukdomar.

Bättre luft som håller rätt fuktighet betyder också att problem med mögel och fuktskador minskar. Det är otroligt viktigt och det särskilt för personer som lider större risk för att utveckla astma och allergier till följd av att mögelsporer sprids via ventilationssystemet.

OVK hittar felen i systemet

Med OVK finner man fel som kan finnas i ett ventilationssystem. Det kan vara så enkelt att ett spjäll eller en ventil inte sitter som de ska. Då kan OVK besiktningsmannen rätta till under pågående undersökning.

Ibland kan det röra sig om större fel som påverkar lufttrycket och därmed också hur man klarar av att hålla en jämn temperatur i lokaler. OVK är alltså till för att finna men också att lösa problemen som kan finnas.

Felen som hittas tecknas ner i ett OVK protokoll som kommer att skickas till kommunen och som också ges till fastighetens styrelse eller ägare. Det går att få förslag på åtgärder och sedan kan man besluta om entreprenör som kommer att justera och laga fel.

Med OVK kan man dra ner på energikostnader

När fel hittas i ventilationssystemet är det inte sällan så att man också ser ett samband mellan energiräkning och ventilationens kapacitet. Fläktar som måste jobba för hårt för att systemet är igensatt med smuts och fett är ett exempel på detta.

Men även ett spjäll som inte sitter rätt kan leda till att det blir dyrare att hålla ett behagligt inomhusklimat i fastigheten. OVK är till för att hitta felen och rätta till dem för att på så vis bli bättre med att hushålla med energi. Det är viktigt både för ekonomi och för vår miljö.

Vad är OVK?

Dela artikeln
Facebook
Twitter
LinkedIn

Offert OVK

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.