Vad ingår i OVK?

OVK besiktning är i första hand till för att undersöka ventilationssystemet som finns i byggnaden. Det här är en kontroll som ska göras med jämna mellanrum i allmänna byggnader i enlighet med de regler som gäller för typ av byggnad och typ av ventilationssystem.

Det går att skräddarsy OVK och ta chansen att förbättra ventilationssystemet för att dra ner på energiräkning såväl som skapa bättre inomhusmiljö. Men det är också så att vissa grundmoment alltid ingår i OVK.

Vad ska alltid vara med när OVK genomförs?

Kontrollen kommer att fokusera på ventilationssystemets funktion. Man ser över hur det fungerar och om luften renas och sprids på rätt sätt. Det här anpassas en hel del efter det system som används. Om det till exempel är ett ventilationssystem med värmeåtervinning krävs det ju lite mer än om det är ett självventilerande system.

OVK besiktningen går noga igenom punkt för punkt hur ventilationen fungerar men också hur lätt den är att hantera. Man ser över manualer och de instruktioner för skötsel som finns. Det händer ju att ventilation inte fungerar som den ska för att den inte sköts och används på rätt sätt.

Med OVK besiktning går det att se över denna viktiga bit och se till att berörda får informationen som de behöver. Utöver detta kommer en OVK besiktningsman att undersöka om systemet är fritt från farliga ämnen.

Det går inte alltid att lukta sig till föroreningar som via ventilationen kan sprida sig genom hela byggnaden. Det här måste mätas på ett professionellt sätt. Om det finns föroreningar som kan vara farliga för hälsan är det otroligt viktigt att vidta åtgärder snarast.

Vid den första OVK besiktningen

En första OVK besiktning görs för nybyggen och då nya ventilationssystem installeras. Här gäller det att OVK kontrollen går igenom funktion och egenskaper. Man tar en titt på om dessa är i linje med de regler som gäller för den typ av ventilation som har installerats.

I vissa fall som när det rör ett enbostadshus behöver den här OVK besiktningen inte följas av fler. Då är det verkligen viktigt att den utförs korrekt så att man inte missar fel som kan bli kostsamma både med tanke på hälsa och på energi.

Även vid återkommande kontroller kommer en OVK besiktningsman att kontrollera att ventilationen lever upp till svenska regler och lagar. Man tar en titt på vad som gällde då systemet togs i bruk och ser också över eventuella förändringar.

Förbättrad energihushållning

I OVK besiktning ingår det också hjälp med förslag på åtgärder som kan ge bättre energihushållning. Man ser på vad som kan göras utan att det på något sätt försämrar klimatet inomhus.

Protokoll och intyg

OVK kommer också att ge er protokoll som skickas till kommun och ett intyg om godkänd OVK. Detta är viktiga dokument både av lagliga skäl och för att visa intresserade att OVK såväl som åtgärder har genomförts.

Skräddarsydd OVK och rätt åtgärder

Det går förstås att få skräddarsydd OVK när det behövs. Om det finns problem med ojämn temperatur, buller från ventilationen och dålig lukt kan detta utredas under den regelbundna kontrollen. Dessutom går det att få förslag på bästa möjliga åtgärder för den här typen av problem som en del av OVK besiktningen.

Vad ingår i OVK?

Dela artikeln
Facebook
Twitter
LinkedIn

Offert OVK

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.