Vad innebär det att göra en OVK besiktning i Stockholm?

Innebörden av en OVK besiktning i Stockholm är i grund och botten att ni säkrar att ert ventilationssystem fungerar som det ska. Det betyder att det kommer att cirkulera och sprida luft på ett sätt som är bra för hälsa och ekonomi.

Med en effektiv OVK besiktning kan ni förebygga mot sjukdom och få en jämn värmespridning i lokalerna. Men det är inte allt…

OVK besiktning i Stockholm för renare luft

För att inomhusluften ska vara ren och hälsosam behöver den vara fri från skadliga ämnen. Det handlar också om att finna en korrekt fuktighetsnivå för att undvika att mögelsporer får fäste. Problem med mögel är inte roligt och något man bör undvika i alla fastigheter.

Ventilationssystemet är ju till för att filtrera bort smuts och damm och då är det viktigt att det fungerar som det ska. Under allergitider är det särskilt gynnsamt att ventilationen är justerad och korrekt. Dessutom kan detta rentav leda till att risken för allergi och astma minskar.

Besiktningen säkrar att ni lever upp till regler

Det är lag på OVK i Sverige och det finns tydliga regler för olika typer av ventilationssystem. En OVK besiktning innebär att dessa regler kommer att levas upp till. Om det skulle vara så att installationen på något vis bryter mot lagen kan detta åtgärdas. Då slipper ni problem med böter och extra kommunikation med kommunen.

Ett OVK protokoll som visar att ni har godkänd OVK kan också vara något som används för att visa andra att ni har ett godkänt ventilationssystem. Det här är ett bevis på att er byggnad är laglig vilket kan komma till pass i olika situationer.

Fel som leder till högre energiräkning upptäcks

En OVK besiktning i Stockholm kan också innebära en sänkt energiräkning. Detta eftersom problem i ventilationen bland annat kan leda till att man måste maxa värmen i vissa rum under kalla dagar. Varm luft ska spridas på rätt sätt och fläktar som jobbar i systemet bör inte hindras av smuts och andra fel.

Inomhusklimatet blir trevligare

Det blir trevligare inomhus med väl fungerande ventilation. Problem med lukt kan lösas tack vare OVK kontrollen och om det är något som surrar alldeles för högt i systemet kan detta också åtgärdas tack vare OVK besiktningen.

Det är ju inte bara luften och temperaturen som avgör hur vi trivs i rum. Det här är viktigt att tänka på inför en OVK kontroll. Om det finns problem med lukt och buller ska ni passa på att undersöka detta.

Ni får ett intyg

När OVK besiktningen i Stockholm är klar blir det ett OVK protokoll såväl som ett intyg som hängs upp på synlig plats i byggnaden. Ni kan förvänta er att detta intyg talar om när nästa OVK ska utföras så att ni inte missar det!

Vad innebär det att göra en OVK besiktning i Stockholm?

Dela artikeln
Facebook
Twitter
LinkedIn

Offert OVK

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.