Vad kontrolleras med OVK besiktning?

Under en OVK besiktning är det flera viktiga bitar som kontrolleras. Syftet med besiktningen av ventilationssystemet är att säkra ett bra inomhusklimat som kräver minsta möjliga energi för att förbli varmt eller svalt.

Precis vad som kommer att kontrolleras beror givetvis på vilken byggnad och ventilationssystem som det är tal om. Men vi kan ta upp några allmänna punkter som bör ingå i en OVK besiktning i Stockholm och andra delar av landet.

Justering av spjäll och ventiler

Oavsett om det är ett helt nytt system eller en efterföljande OVK besiktning av ett äldre system bör ventiler och spjäll kontrolleras. De ska justeras om de inte sitter som de ska och kanske till och med hindrar korrekt luftcirkulation. Injustering av ventilationssystem är en viktig del av OVK som alltid bör ingå.

Smuts och farliga ämnen i ventilationssystemet?

För att hindra att boende och anställda andas in farliga ämnen bör det kontrolleras att dessa inte finns i ventilationssystemet. Med OVK kan vi mäta och kontrollera vad som finns i smutsen som på ett naturligt sätt samlats i systemet och om det eventuellt finns andra ämnen som frigörs av fläktsystem.

Det är möjligt att kombinera OVK i Stockholm med rengöring av ventilationssystemet och det är att rekommendera för att se till att själva ventilationssystemet inte bidrar till sämre luft som kan vara hälsovådlig.

Hur luften sprids och cirkulerar

Kontrollen kommer också att se på hur luften sprids och cirkulerar med systemet. Men kan se om det finns ett undertryck eller övertryck. Det här får betydelse för energikonsumtionen eftersom det kan påverka hur bygganden värms upp i olika rum under kallare årstider.

Att lagar och regler levs upp till

En OVK inspektion kommer också att se över hur ventilationen lever upp till de lagar och regler som finns i Sverige. Godkänd OVK betyder att systemet är helt i enlighet med de regler som gäller för det. Det är en trygghet både för ägare och de som rör sig i och bor i lokalerna som berörs.

Om tidigare OVK protokoll har fel som åtgärdats

Om det finns ett OVK protokoll från tidigare OVK besiktning kan detta också ses över. Detta för att säkra att eventuella fel som fanns har åtgärdats. Om inte kommer OVK besiktningen att ta med dessa i det nya protokollet.

Problem som ni tar upp

En OVK besiktning kan också skräddarsys i enlighet med de behov som finns. Om det finns problem med buller eller lukt kan detta undersökas närmre. Även om anledningen till detta inte strider mot svensk lag finns det givetvis ett intresse av att utreda och se på åtgärder.

Med flexibel och effektiv OVK besiktning går det att göra stor skillnad i byggnadens miljö. Den blir hälsosammare att vistas i och dessutom kan man dra ner på räkningen för energi då ventilationen inte är en energibov.

Vad kontrolleras med OVK besiktning?

Dela artikeln
Facebook
Twitter
LinkedIn

Offert OVK

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.