Varför ska vi genomföra OVK besiktning?

Med kommuner som inte hinner med att ens titta på de OVK protokoll som kommer in kan man ställa sig frågan om det ens är nödvändigt att genomföra OVK besiktning. I ett flerbostadshus är det här något som kräver en hel del. Nycklar ska samlas in, boende ska få information och så kan det ju finnas fel som ska åtgärdas på något vis…

Fast det är just de där felen som är huvudorsaken till varför ni ska genomföra OVK besiktning oavsett om kommunen hinner bekräfta att ni gjort det eller inte. Det här är inget torrt och onödigt som ni bara gör för att lagen säger att ni ska göra det. Det här är en viktig investering i fastigheten och de som rör sig i den.

Nybyggen måste genomföra OVK besiktning

När det gäller ett nybygge är det självklart att ni måste genomföra OVK. Om ni inte gör det går det ju inte att börja använda byggnaden. Folk kan inte flytta in och kontor kan inte öppna. Så det är goda anledningar till varför ni ska genomföra OVK i en ny fastighet.

Detsamma kan sägas om nya system som installeras. De måste kontrolleras så att man kan injustera ventilationen innan den tas i bruk. När det rör ett enbostads- eller tvåbostadshus som sedan inte har något krav om regelbunden OVK är det ju jätteviktigt att genomföra denna besiktning från start.

Skola och vårdinstitutioner

Byggnader som används för undervisning av små och stora barn såväl som fastigheter där man erbjuder vård har lite högre krav vad gäller OVK. Det beror på att det finns ett extra stort intresse av att dessa lokaler erbjuder ett hälsofrämjande inomhusklimat.

Om luften innehåller farliga ämnen där små barn och sjuka människor vistas säger det sig själv att det kan få trista konsekvenser. På grund av detta ska den här typen av byggnader besiktigas vart tredje år oavsett av den typ av ventilation som finns på plats.

Men det är ju inte bara barn och de som är sjuka som behöver vård som bör få bra inomhusluft. Här kommer vi till en av grundpoängerna med OVK i Stockholm och över hela Sverige.

Hälsan står i fokus när det gäller ventilation

Att vi ens har så avancerad ventilation i byggnader idag beror givetvis på att det här gör att vi mår bättre inomhus. När luften blir för fuktig eller står still kan det leda till att mögel får fäste. Om ventilationen sedan bidrar till att mögelsporer sprids genom hela fastigheten är det många som kan bli sjuka.

Det här sker inte över en natt. Bristande ventilationssystem som leder till dålig inomhusluft kan långsamt leda till att alltfler som vistas i byggnaden på olika sätt mår sämre. Vissa kanske bara känner sig lite trötta och har huvudvärk medan andra blir riktigt sjuka i astma och allergier.

När frågan om varför OVK besiktning ska göras är det viktigt att tänka på detta. Det handlar ju om livskvalitet för alla. För företagare är det också viktigt att komma ihåg att både prestation och kreativitet kan påverkas av inomhusluften och temperaturen. Det är en investering i verksamheten att se till att OVK kontroll genomförs då den ska.

Sänk kostnaderna för energin

Det kostar en bra slant att värma upp byggnader under kalla månader. Att då ha ett ventilationssystem som leder till att man i vissa lokaler måste skruva upp värmen extra mycket är ju inte smart.

Betänk att väl fungerande ventilation faktiskt kan leda till att man får jämn värmespridning. Då behöver ingen öka lokalt på temperaturen och då sjunker energiräkningen. Det här kan göra stora skillnader på lång sikt. Dessutom är det ju trevligt när man kan ha en inomhustemperatur som känns behaglig utan att det blir för dyrt.

När vi talar om energikonsumtion kan det påverka mer än elräkningen. Det här kan också vara något som höjer eller sänker byggnadens och bostäders värde. Utöver detta finns det idag ett stort intresse och engagemang för miljön. Att dra ner på energiförbruket är välkommet och det är också därför som ni bör genomföra OVK helt enligt vad den svenska lagen säger.

Dela artikeln
Facebook
Twitter
LinkedIn

Offert OVK

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.