Är det olagligt att inte genomföra OVK?

I och med att det är lag på att genomföra OVK för vissa typer av fastigheter och ventilationssystem med en viss typ av regelbundenhet kan vi konstatera att det är olagligt att inte genomföra OVK.

Men inte bara det. Det är ju faktiskt olagligt att inte åtgärda brister som finns med i det OVK protokoll som utfärdas efter en OVK besiktning i Stockholm och andra delar av landet. Lagen finns för att skydda boende och anställda från dålig inomhusluft men också för att sporra oss till att välja miljövänliga lösningar för ventilation som är energieffektiva.

Vad händer om OVK hoppas över?

I praktiken händer det kanske inte särskilt mycket på kort sikt om OVK besiktning inte genomförs. Detta trots att det strider mot lagen. När en fastighet ska genomföra OVK och inte gör det kan det bli så att byggnadens ägare får ett föreläggande från kommunens byggnadsnämnd om att göra detta.

När kommunerna hade möjlighet att ta betalt för att följa upp och vara i kontakt med ägare av byggnader, kunde det ibland gå hela vägen till vite då man genom att låta bli att utföra OVK bröt mot bestämmelsen om denna kontroll.

Nuförtiden har ansträngda kommuner inte samma kapacitet för den här typen av ärenden. Så trots att det är olagligt att hoppa över OVK går det i vissa fall att komma undan med detta åtminstone ett tag, Fast frågan är hur pass smart detta är. När ventilationen inte ses över och rengörs kan energiräkningen sticka i höjden samtidigt som de som bor eller jobbar i lokalerna kan få sämre hälsa, det är inte ovanligt att miljöförvaltningen kopplas in om de boende klagar.

När åtgärder inte sker

Det är också enligt lag så att de åtgärder som utstakas i OVK protokoll ska genomföras. Om detta inte sker är det återigen så att byggnadsnämnden eller miljöförvaltningen kan förelägga ägaren av byggnaden att ta hand om detta.

Viktigare än vad som händer med instruktioner från byggnadsnämnden och risken för böter för att inte ta hand om OVK på rätt sätt är vad detta gör för byggandens ekonomi och folks hälsa. Om vi alla inser att en OVK besiktning är för allas bästa hade vi kanske inte behövt lagen som säger att denna besiktning ska ske och att fel ska åtgärdas då de upptäcks!

Dela artikeln
Facebook
Twitter
LinkedIn

Offert OVK

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.