Vad säger lagen om OVK besiktning?

Sedan 1991 säger svensk lag att det ska finnas OVK protokoll för byggnader. Dessa protokoll ska dels finnas på kommunens byggnadsnämnd och så ska ett OVK intyg hängas upp på synlig plats i gemensamma lokaler. En OVK besiktning ska kontrollera vissa specifika punkter och sedan måste åtgärder ske rimligt snabbt.

Vad ska kontrolleras med OVK?

Enligt lagen ska OVK genomföras för att kontrollera att en byggnads ventilationssystem inte har föroreningar som sedan sprids vidare i byggnaden. Dessutom ska man ta reda på att ventilationen fungerar som tänkt.

OVK besiktningsmannen kommer också att se över de instruktioner och anvisningar som finns för ventilation och säkra att dessa finns på plats där folk kan ta del av informationen. När den första OVK besiktningen görs på ett nybygge eller efter renovering går man också igenom funktionen i ventilationssystem. Detta för att kontrollera att den stämmer överens med de regler som finns för specifikt typ av ventilationssystem.

När det finns problem i systemet

När en OVK besiktning visar att det finns brister i ventilationssystemet ska dessa åtgärdas. Det här är något som följande OVK kontroll ska se på. Om åtgärder inte har vidtagits finns det risk för vite efter följande besiktning men detta är ganska ovanligt.

Under senare år har kommuner nämligen allt färre resurser över till den här typen av kontrollerande arbete. Ett stort ansvar ligger på byggnadens ägare som bör se till att åtgärder vidtas och som även kan fatta beslut om hur man ska göra detta.

OVK protokoll måste skrivas

När en OVK besiktning har genomförts ska det skrivas ett OVK protokoll. Detta protokoll visar resultat och talar om ifall det finns några fel eller brister med ventilationen. Den som kontrollerar skriver under protokoll och ger en kopia till ägaren av byggnaden och en till kommunens byggnadsnämnd.

Det ska som sagt också skrivas ett intyg om att OVK besiktning har utförts och detta intyg ska hängas upp av kontrollant i berörd byggnad på en plats där alla kan se det.

Dela artikeln
Facebook
Twitter
LinkedIn

Offert OVK

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.